x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.

Kontakt:

Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
fax. (+48) 58 347 28 21

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
tel. (+48) 58 347 20 91
e-mail: wosa@mif.pg.gda.pl

Sekretarz
dr hab. inż. Jarosław Rybicki, Prof. PG
tel. (+48) 58 347 28 34
e-mail: ryba@pg.gda.pl

Koordynator współpracy ze środowiskiem gospodarczym i samorządowym
dr inż. Leszek Wicikowski
tel. (+48) 58 347 10 30
e-mail: lewi@mif.pg.gda.pl

Koordynator współpracy z instytucjami edukacyjnymi
Prof. dr hab. inż. Leon Murawski
tel. (+48) 58 347 25 63
e-mail: lemur@mif.pg.gda.pl Copyright © Gdansk University of Technology