x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.

Pierwsze Warsztaty Nanotechnologiczne,
PoWieFoNa'2009, 28-30 czerwca 2009, Mielno k/Koszalina

Pobierz Streszczenie wszystkich referatów

Organizatorzy:

 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Gdańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • PWSZ im. St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Uniwersytet Zielonogórski

Komitet Programowy:

 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • J. Ratajski (Koszalin) - Przewodniczący
 • J. Rybicki (Gdańsk) - sekretarz
 • K. W. Wojciechowski (Poznań)

Sponsorzy Warsztatów:

 • INTEL Technology Poland
 • TASK Computer Centre

Program Warsztatów:

Niedziela, 28.06.2009

 • 18.00 rejestracja
 • 19.00 kolacja
 • 20.00 spotkanie powitalno-integracyjne

Poniedziałek, 29.06.2009

Wtorek, 30.06.2009

 • 8.00-9.00 śniadanie

 • 9.00-9.35 Z. Czech - Kleje samoprzylepne w produkcji przemysłowej i ich zastosowania - Streszczenie (PDF) Prezentacja (PPT)

 • 9.35-10.10 J. Plichta (Koszalin) - Nanoprecyzyjna obróbka mechaniczna materiałów - Streszczenie (PDF), Prezentacja (PDF)

 • 10.10-10.30 T. Musiał (Koszalin) - Stanowisko badawcze do realizacji mikro- i nano-szlifowania oraz skrawania z możliwością kompleksowego monitorowania procesu obróbkowego - Streszczenie (PDF)

 • 10.30-11.00 L. Wicikowski (Gdańsk) - Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej: założenia i perspektywy - Streszczenie (PDF), Prezentacja (PDF)

 • 11.00-11.30 Przerwa

 • 11.30-12.15 M. Nakonieczny (Gdańsk) Projekty CI TASK realizowane w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2009-2013 - Streszczenie (PDF) Prezentacja (PPT)

 • 12.15-13.00 M. Stroiński (Poznań) - Wspólpraca nauki z przemyslem ICT na przykladzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych - Streszczenie (PDF), Prezentacja (PDF)

 • 13.00-14.00 obiad

 • 14.00-16.00 dyskusja okrągłego stołu

 • 16.00 zakończenie warsztatów

Miejsce obrad

Pensjonat Lazur, Ul. Parkowa 4, 76-032 Mielno
tel. 0048/94/31-89-334, fax 0048/94/31-89-977
e-mail: lazur@ta.pl
strona internetowa www.lazur.com.pl
strona internetowa www.lazur.ta.pl


Opłata za udział w warsztatach

Wysokość opłaty za udział w Warsztatach wynosi 488 zł brutto za osobę. Copyright © Gdansk University of Technology