x


Otwarta, regionalna inicjatywa maj±ca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy ¶rodowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojęt± nanotechnologi± i jej zastosowaniami.

Pobierz Streszczenie wszystkich referatów

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Politechnika Koszalińska

Komitet Programowy:

 • M.R. Dudek (Zielona Góra) - Przewodnicz±cy
 • N. Guskos (Szczecin)
 • B. Maruszewski (Poznan)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • T. Krzyżyński (Koszalin)
 • J. Rybicki (Gdańsk) - Sekretarz
 • W. Sadowski (Gdansk)
 • K. W. Wojciechowski (Poznań)
Sponsorzy Warsztatów:
 • INTEL Technology Poland
 • TASK Computer Centre

Program Warsztatów

Niedziela, 27.06.2010

 • 18.00 rejestracja
 • 19.00 kolacja
 • 20.00 spotkanie powitalno-integracyjne

Poniedziałek, 28.06.2010

  Sesja 1, przewodnicz±cy: N. Guskos
 • 9.00-9.10 otwarcie warsztatów (J.Rozmej, J.Rybicki)

 • 9:10-9:40 - L-01 - K.W. Wojciechowski (Poznań) - Mechanizmy auksetyczno¶ci - Streszczenie (PDF)

 • 9:40-10:10 - L-02 - E. Krasicka-Cydzik (Zielona Góra) - Elektroda Ti/nanorurkiTiO2 jako platforma bioczujnika elektrochemicznego - Streszczenie (PDF)

 • 10:10-10:40 - L-03 - J.J. Kozioł (Zielona Góra) - Otrzymywanie nanocz±stek (w tym magnetycznych) otaczanych pochodnymi kwasu borowego - Streszczenie (PDF),

 • 10:40-11.10 - L-04 - J. Rybicki (Gdansk) - Symulacje nanomechanicznych wła¶ciwo¶ci metali - możliwo¶ci i ograniczenia -

 • 11:10-11.35 przerwa na kawę

  Sesja 2, przewodnicz±cy: K.W. Wojciechowski
 • 11:35-12:05 - L-05 - M. Banaszak (Poznań) - Asymetria w kopolimerach trójblokowych badana metodami Monte Carlo - Streszczenie (PDF),

 • 12.05-12.35 - L-06 - B. Maruszewski (Poznań) - Waves in magnetoelastic auxetics - Streszczenie (PDF)

 • 12:35-13:05 - L-07 - M. Kuczma (Zielona Góra) - Model komputerowy belek i kratownic z pamięci± kształtu - Streszczenie (PDF)

 • 13.05-14.10 obiad

  Sesja 3, przewodnicz±cy: M. Banaszak
 • 14.10-14.40 - L-08 - N. Guskos (Szczecin) - Magnetyczne wła¶ciwo¶ci polimeru PBT-block-PTMO domieszkowanego niewielk± ilo¶ci± magnetycznych nanocz±stek niklu - Streszczenie (PDF)

 • 14.40-15.10 - L-09 - A. Witkowska (Gdańsk) - XAFS - skuteczne narzędzie badania wydajno¶ci i stabilno¶ci strukturalnej nano-katalizatorów w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych - Streszczenie (PDF),

 • 15.10-15.30 - O-01 - A. Guskos (Szczecin) - Modelowanie w przestrzeni informacji na przykładzie koncepcji teoretycznych i współczesnych zastosowań praktycznych - Streszczenie (PDF)

 • 15.30-16.00 - L-10 - J. Piskorski (Zielona Góra) - Nanotechnologia w kardiologii inwazyjnej - Streszczenie (PDF),

 • 16.00-16.25 przerwa na kawę

  Sesja 4, przewodnicz±cy: B. Maruszewski
 • 16:25-17:05 - L-11 - W. Leoński (Zielona Góra) - Rozchodzenie się wzbudzeń w układach dwupoziomowych - symulacja za pomoc± automatów komórkowych - Streszczenie (PDF),

 • 17.05-17.35 - L-12 - B. Padlyak (Zielona Góra) - Ferromagnetic resonance and static magnetic properties of the Ni/C magnetic nanoparticles in porous glasses - Streszczenie (PDF),

 • 17.35-18.05 - L-13 - A. Sikorski (Warszawa) - Zjawisko perkolacji w złożonych układach molekularnych: wykorzystanie technik symulacji komputerowej - Streszczenie (PDF),

 • 18.05-18.35 - L-14 - Iwona Pełech (Szczecin) - Wpływ utleniania oraz uwodornienia na stopień usunięcia cz±stek metalu z nanorurek węglowych - Streszczenie (PDF),

 • 18.35-19.05 - L-15 - Jarosław Kaszewski (Szczecin) - Nanokrystaliczny ditlenek cyrkonu domieszkowany terbem otrzymany metoda sol-gel - Streszczenie (PDF)

 • 20.00 - uroczysta kolacja

Wtorek, 29.06.2010

  Sesja 5, przewodnicz±cy: J.Rybicki
 • 9.00-9.20 - O-2 - (LUMEL, Zielona Góra) - - Streszczenie (PDF)

 • 9.20-9.30 - O-3 - J. Szajna (ADB , Zielona Góra) - -

 • 9.30-9.55 - L16 - A. Piechota (Stomatologia Piechota, Ostrów Wielkopolski) - Jasniejszy odcien bieli - ceramika tlenkowo-cyrkonowa stabilizowana itrem – biala stal? - Streszczenie (PDF)

 • 9.55-10.10 - O-4 - firma HiTech

 • 10.10-10.30 - O-5 - "Jakusz" - Wytwarzanie oslon ochronnych z wykorzystaniem modyfikowanego zelu balistycznego - Streszczenie (PDF)

 • 10.30-10.55 - przerwa na kawę

  Sesja 6, przewodnicz±cy: A.Sikorski
 • 10.55-11.25 - L-17 - A. Koper (Poznań) - Funkcje tau i stany Gutzwillera elektronów - Streszczenie (PDF)

 • 11.25-11.40 - O-06 - Sz.Winczewski (Gdansk) - Nanoklastry platyny - magia i przyszlosc - Streszczenie (PDF),

 • 11.40-12.10 - L-18 - S. Mudry (Lviv, Ukraina) - Formation of Nanocomposite Materials: Structural Aspects - Streszczenie (PDF)

 • 12.10-12.35 - L-19 - M.R. Dudek (Zielona Góra) - Zastosowania nanoczastek magnetycznych do kontroli reakcji chemicznych - Streszczenie (PDF),

 • 12.35-12.45 - O-07 - A. Zaba (Zielona Góra) - Spowalnianie swiatla w zimnych atomach - Streszczenie (PDF),

 • 12.45-13.00 - O-08 - J. Borgensztajn (Zielona Góra) - Nanomaterialy scyntylacyjne do równoczesnej detekcji neutronów i czastek naladowanych - Streszczenie (PDF),

 • 13.00-13.10 - O-09 - M. Bialoskórski (Gdansk) - Nanoprety - symulacje MD - Streszczenie (PDF),

 • 13.10-13.50 - obiad

  Sesja 7, przewodnicz±cy: M.R. Dudek
 • 13.50-14.30 - dyskusja okr±głego stołu

Miejsce obrad

Sala 106 Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Ul. Szafrana 4a, tel. +48 (068) 328-2919 fax. +48 (068) 328-2920

dojazd:
http://www.if.uz.zgora.pl/content/dojazd-do-instytutu


Hotel

Hotel ¦ródmiejski, ul. Żeromskiego 23
65-066 Zielona Góra
tel: (68) 325-44-71
http://www.ziemialubuska.pl/1839,1803,,.html


Opłata za udział w warsztatach

Wysoko¶ć opłaty za udział w Warsztatach wynosi 500 zł brutto za osobę.
Opłaty z tytułu uczestnictwa w konferencji (rachunek prowadzony jest w walucie PLN).

Wpłat należy dokonywać na konto:

Kredyt Bank S.A. O/ Zielona Góra
PL 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
koniecznie z dopiskiem "PoWieFoNa2010".

Dla uczestników z zagranicy należy dodać dopisek: SWIFT CODE - KRDBPLPW.
 Copyright © Gdansk University of Technology