x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.
Organizatorzy:

 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki
 • PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Politechnika Koszalińska
 • Społeczna Akademia Nauk, Ostrów Wielkopolski
 • Wszechnica Ostrowska

Komitet Naukowy:

 • K.W. Wojciechowski (Poznań) - przewodniczący
 • J. Chajda (Kalisz)
 • R. Czajka (Poznań)
 • N. Guskos (Szczecin)
 • B. Maruszewski (Poznan)
 • Z. Rosłaniec (Szczecin)
 • W. Sadowski (Gdańsk)

Komitet Organizacyjny:

 • W. Kempiński (Odolanów) - przewodniczący
 • M. Banaszak (Poznań)
 • A. Piechota (Ostrów Wielkopolski)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • K.W. Wojciechowski (Poznań)

Komitet Programowy:

 • M. Banaszak (Poznań) - przewodniczący
 • M.R. Dudek (Zielona Góra)
 • W. Kempiński (Odolanów)
 • T. Krzyżyński (Koszalin)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • A. Piechota (Ostrów Wielkopolski)
 • J. Rybicki (Gdańsk) - sekretarz
 • A. Sikorski (Warszawa)

Wykładowcy:

 • M. Banaszak (UAM, Poznań)
 • R. Czajka (PP, Poznań)
 • M.R. Dudek (UZ, Zielona Góra)
 • N. Guskos (ZUT, Szczecin)
 • W. Kempiński (IFM PAN, Odolanów)
 • Samuel Kottek (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
 • B. Maruszewski (PP, Poznań)
 • A. Piechota (Stomatologia Piechota, Ostrów Wielkopolski)
 • P. Polanowski (PŁ, Łódź)
 • Z. Rosłaniec (ZUT, Szczecin)
 • J. Rybicki (PG, Gdańsk)
 • W. Sadowski (PG, Gdańsk)
 • A. Sikorski (UW, Warszawa)
 • R. Starosta (PP, Poznań)
 • K.W. Wojciechowski (IFM PAN, Poznań)

Program Warsztatów:

Pobierz program warsztatów


Miejsce:

Kompleks hotelowy "Borowianka"
ul. Limanowskiego 134
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: +48 (062) 735-3666, +48 (062) 735-3655
http://www.borowianka.pl

dojazd: http://www.borowianka.pl/kontakt/mapa.html

Opłaty:

 • opłata konferencyjna pełna - 350 zł brutto za osobę (obejmuje hotel, materiały konferencyjne oraz wszystkie wyżej wymienione punkty programu)
 • opłata konferencyjna częściowa - 150 zł brutto za osobę (obejmuje materiały konferencyjne oraz wszystkie wyżej wymienione punkty programu)

Wpłat należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie "Wszechnica Ostrowska"
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 39A
REGON 301237746, NIP 622 274 39 86
Bank Pekao SA O/ Ostrów Wielkopolski
PL 86 1240 1327 1111 0010 3044 0770
koniecznie z dopiskiem "PoWieFoNa2012"

W przypadku uczestników z zagranicy należy dodać SWIFT CODE: PKOPPLPW

Ważne daty:

 • rejestracja - 22.05.2012,
 • termin płatności - 22.05.2012

Kontakt:

Wojciech Kempiński
e-mail: wojkem@ifmpan.poznan.pl
 Copyright © Gdansk University of Technology