x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.


Program warsztatów

Organizatorzy:

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Politechnika Gdańska
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne

Komitet Naukowy:

 • K.W. Wojciechowski (Poznań) - przewodniczący
 • J. Chajda (Kalisz)
 • R. Czajka (Poznań)
 • N. Guskos (Szczecin)
 • B. Maruszewski (Poznań)
 • J.M. Olchowik (Lublin)
 • Z. Rosłaniec (Szczecin)
 • W. Sadowski (Gdańsk)

Komitet Programowy:

 • M. Banaszak (Poznań) - przewodniczący
 • M.R. Dudek (Zielona Góra)
 • A. Guskos (Szczecin)
 • W. Kempiński (Odolanów)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • J.M. Olchowik (Lublin)
 • A. Piechota (Ostrów Wielkopolski)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • A. Sikorski (Warszawa)
 • J. Typek (Szczecin)

Komitet Organizacyjny:

 • N. Guskos (Szczecin) - przewodniczący
 • A. Guskos (Szczecin)
 • K. Komorowski (Szczecin)
 • I. Kruk (Szczecin)
 • I. Kuriata (Szczecin)
 • J. Machnicka (Szczecin)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • Z. Rosłaniec (Szczecin)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • K. Wardal (Szczecin)
 • S. Winczewski (Gdańsk)
 • K.W. Wojciechowski (Poznań)
 • G. Żołnierkiewicz (Szczecin)

Miejsce:

 • 16 czerwca 2014 - Akademia Sztuki, Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
 • 17 i 18 czerwca 2014 - Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii,
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin


Opłata konferencyjna:

 • pełna - 600 zł brutto za osobę
 • ulgowa - 450 zł brutto za osobę (doktoranci, studenci)
UWAGA: Liczba pokoi do dyspozycji organizatorów jest ograniczona - przydzielane są w kolejności zgłoszeń.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział w Szczecinie
PL 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
koniecznie z dopiskiem "Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2014"

W przypadku uczestników z zagranicy należy dodać SWIFT CODE: WBKPPLPP

Ważne daty:

 • rejestracja on-line: 31.05.2014,
 • termin płatności: 10.06.2014

Wydarzenie towarzyszące MEDEA 2014:


Kontakt:

Nikos Guskos
e-mail: guskos@zut.edu.pl
 Copyright © Gdansk University of Technology