x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.


Organizatorzy:

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Gdańska
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne

Komitet Naukowy:

 • J. Ulański (Łódź) - współprzewodniczący
 • K.W. Wojciechowski (Poznań) - współprzewodniczący
 • J. Chajda (Kalisz)
 • R. Czajka (Poznań)
 • N. Guskos (Szczecin)
 • B. Maruszewski (Poznań)
 • J.M. Olchowik (Lublin)
 • P. Polanowski (Łódź)
 • Z. Rosłaniec (Szczecin)
 • W. Sadowski (Gdańsk)

Komitet Programowy:

 • M. Banaszak (Poznań) - przewodniczący
 • M.R. Dudek (Zielona Góra)
 • A. Guskos (Szczecin)
 • W. Kempiński (Odolanów)
 • M. Kozanecki (Łódź)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • J.M. Olchowik (Lublin)
 • A. Piechota (Ostrów Wielkopolski)
 • P. Polanowski (Łódź)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • A. Sikorski (Warszawa)
 • J. Typek (Szczecin)

Komitet Organizacyjny:

 • P. Polanowski (Łódź) - przewodniczący
 • J. Jung (Łódź)
 • M. Kozanecki (Łódź)
 • K. Krysiak (Łódź)
 • E. Krysiak (Łódź)
 • A. Stefaniuk-Grams (Łódź)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • S. Winczewski (Gdańsk)
 • K.W. Wojciechowski (Poznań)

Miejsce:

Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Łódzkiej "Dworek"
ul. Parkowa 5
98-313 Konopnica (nad Wartą)
Więcej informacji

Celem ułatwienia podróży, dnia 22.06 na Dworcu Łódź Kaliska podstawiony zostanie specjalny autobus, udający się do Konopnicy. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.


Opłata konferencyjna:

 • pełna - 600 zł brutto za osobę
 • ulgowa - 450 zł brutto za osobę (doktoranci, studenci)
Uwaga: liczba pokoi do dyspozycji organizatorów jest ograniczona - przydzielane są w kolejności zgłoszeń.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Politechnika Łódzka
Bank Pekao SA
PL 25 1240 3028 1111 0010 3741 9249
Przelewowi należy nadać tytuł "PoWieFoNa2015".
Zamieścić w nim również należy imię i nazwisko uczestnika.
W przypadku uczestników z zagranicy należy dodać SWIFT CODE: PKOPPLPW

Ważne daty:

 • rejestracja on-line (wraz z przekazaniem drogą elektroniczną streszczenia wystąpienia): 30.05.2015,
 • termin płatności: 30.05.2015
Streszczenie wystąpienia należy przygotować stosując się do zamieszczonego tutaj szablonu.


Kontakt:

Piotr Polanowski
e-mail: piotr.polanowski@p.lodz.pl
 Copyright © Gdansk University of Technology