x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.


Program ramowy warsztatów

Organizatorzy:

 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Gdańska
 • Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

Komitet Naukowy:

 • N. Guskos (Szczecin)
 • P. Polanowski (Łódź)
 • Z. Rosłaniec (Szczecin)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • T. Stręk (Poznań)
 • J. Ulański (Łódź)
 • K.W. Wojciechowski (Poznań)

Komitet Programowy:

 • M. Banaszak (Poznań)
 • M.R. Dudek (Zielona Góra)
 • A. Guskos (Szczecin)
 • W. Kempiński (Odolanów)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • A. Piechota (Ostrów Wielkopolski)
 • P. Polanowski (Łódź)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • W. Sadowski (Gdańsk)
 • A. Sikorski (Warszawa)
 • R. Starosta (Poznań)
 • J. Typek (Szczecin)

Komitet Organizacyjny:

 • P. Berczyński (Szczecin)
 • A. Guskos (Szczecin)
 • A. Rybicka (Gdańsk)
 • J. Rybicki (Gdańsk)
 • R. Starosta (Poznań)
 • S. Winczewski (Gdańsk)
 • G. Żołnierkiewicz (Szczecin)

Miejsce obrad:

Centrum Nanotechnologii A
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańska
Więcej informacji

Zakwaterowanie:

Dom Studencki nr 3
Politechnika Gdańska
ul. Do Studzienki 32
80-227 Gdańska
Więcej informacji


Opłata konferencyjna:

 • płatność przed 31.07.2018:
  • pełna - 450 PLN brutto za osobę,
  • ulgowa (doktoranci i studenci) - 400 PLN brutto za osobę,
 • płatność po 31.07.2018
  • pełna - 500 PLN brutto za osobę,
  • ulgowa (doktoranci i studenci) - 450 PLN brutto za osobę,
Opłata obejmuje: noclegi (24/25.09 i 25/26.09), obiady w dniach 24-26.09, uroczystą kolację dnia 25.09, przerwy kawowe, koszta organizacyjne oraz materiały konferencyjne.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Polskie Towarzystwo Fizyczne
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie
PL 27 1030 0019 0109 8533 0003 8485
Opis płatności: PoWieFoNa, imię i nazwisko

W przypadku uczestników z zagranicy należy dodać SWIFT CODE: CITIPLPX


Ważne daty:

 • rejestracja on-line (wraz z przekazaniem drogą elektroniczną streszczenia wystąpienia): 15.07.2018,
 • uiszczenie opłaty: 31.07.2018,
 • późna rejestracja (opłata wzrasta o 50 PLN): 10.09.2018,
Streszczenie wystąpienia należy przygotować stosując się do zamieszczonego tutaj szablonu.


Kontakt:

Jarosław Rybicki
e-mail: jaroslaw.rybicki@pg.edu.pl
 Copyright © Gdansk University of Technology