x


An open, regional initiative aimed at extending
and enhancing cooperation and contacts among scientific,
industrial and business circles interested in nanotechnology
in a broad sense and its applications.

First Nanotechnology Workshop
PoWieFoNa'2009, 28-30 June 2009, Mielno near Koszalin

Download abstract book here

Organizers:

 • Koszalin University of Technology
 • Gdańsk University of Technology
 • West Pomeranian University of Technology
 • Institute of Molecular Physics in Poznan, Polish Academy of Sciences
 • The St. Wojciechowski State Higher Vocational School in Kalisz
 • University of Zielona Góra

Programme Committee:

 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • J. Ratajski (Koszalin) - Chairman
 • J. Rybicki (Gdańsk) - secretary
 • K. W. Wojciechowski (Poznań)

Workshop Sponsors:

 • INTEL Technology Poland
 • TASK Computer Centre

Workshop Program:

Sunday, 28.06.2009

 • 18.00 Registration
 • 19.00 Dinner
 • 20.00 Opening-Integration Meeting

Monday, 29.06.2009

Tuesday, 30.06.2009

 • 8.00-9.00 Breakfast

 • 9.00-9.35 Z. Czech - Adhesives in Industrial Production and Their Applications - Abstract (PDF) Presentation (PPT)

 • 9.35-10.10 J. Plichta (Koszalin) - Nanoprecyzyjna obrobka mechaniczna materialow - Abstract (PDF), Presentation (PDF)

 • 10.10-10.30 T. Musiał (Koszalin) - Research Station for Micro- and Nano-grinding and Nano-machining with a Possibility of Comprehensive Processing Process Monitoring - Abstract (PDF)

 • 10.30-11.00 L. Wicikowski (Gdańsk) - Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej: założenia i perspektywy - Abstract (PDF), Presentation (PDF)

 • 11.00-11.30 Break

 • 11.30-12.15 M. Nakonieczny (Gdańsk) CI TASK Projects Carried Out under the Innovative Economy Operating Program in 2009-2013 - Abstract (PDF) Presentation (PPT)

 • 12.15-13.00 M. Stroiński (Poznań) - Wspólpraca nauki z przemyslem ICT na przykladzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych - Abstract (PDF), Presentation (PDF)

 • 13.00-14.00 Lunch

 • 14.00-16.00 Round Table Discussion

 • 16.00 Workshop Closing

Workshop Venue

Pensjonat Lazur, Ul. Parkowa 4, 76-032 Mielno
tel. 0048/94/31-89-334, fax 0048/94/31-89-977
e-mail: lazur@ta.pl
strona internetowa www.lazur.com.pl
strona internetowa www.lazur.ta.pl


Opłata za udział w warsztatach

Wysokość opłaty za udział w Warsztatach wynosi 488 zł brutto za osobę. Copyright © Gdansk University of Technology