x


An open, regional initiative aimed at extending
and enhancing cooperation and contacts among scientific,
industrial and business circles interested in nanotechnology
in a broad sense and its applications.
 • First Nanotechnology Workshop
  PoWieFoNa'2009, 28-30 June 2009, Mielno near Koszalin


 • Second Nanotechnology Workshop
  PoWieFoNa'2010, 27-29 June 2010, Zielona Góra

Organizers:

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
 • Politechnika Koszalińska

Programme Committee:

 • M.R. Dudek (Zielona Góra) - Chairman
 • N. Guskos (Szczecin)
 • B. Maruszewski (Poznan)
 • U. Narkiewicz (Szczecin)
 • T. Krzyżyński (Koszalin)
 • J. Rybicki (Gdańsk) - Secretary
 • W. Sadowski (Gdansk)
 • K. W. Wojciechowski (Poznań)
Workshop Sponsors:
 • INTEL Technology Poland
 • TASK Computer Centre

Workshop Program

Sunday, 27.06.2009

 • 18.00 Registration
 • 19.00 Dinner
 • 20.00 Opening-Integration Meeting


Monday, 28.06.2009

  Session 1, chairman: N. Guskos
 • 9.00-9.10 Workshop Opening (J.Rozmej, J.Rybicki)

 • 9:10-9:40 - L-01 - K.W. Wojciechowski (Poznań) - Mechanizmy auksetyczności -

 • 9:40-10:10 - L-02 - E. Krasicka-Cydzik (Zielona Góra) - Elektroda Ti/nanorurkiTiO2 jako platforma bioczujnika elektrochemicznego -

 • 10:10-10:40 - L-03 - J.J. Kozioł (Zielona Góra) - Otrzymywanie nanocząstek (w tym magnetycznych) otaczanych pochodnymi kwasu borowego -

 • 10:40-11.10 - L-04 - J. Rybicki (Gdansk) - Symulacje nanomechanicznych właściwości metali - możliwości i ograniczenia -

 • 11:10-11.35 Coffee Break

  Session 2, chairman: K.W. Wojciechowski
 • 11:35-12:05 - L-05 - M. Banaszak (Poznań) - -

 • 12.05-12.35 - L-06 - B. Maruszewski (Poznań) - Waves in magnetoelastic auxetics -

 • 12:35-13:05 - L-07 - M. Kuczma (Zielona Góra) - Model komputerowy belek i kratownic z pamięcią kształtu -

 • 13.05-14.10 Lunch

  Session 3, chairman: M. Banaszak
 • 14.10-14.40 - L-08 - N. Guskos (Szczecin) - Magnetyczne właściwości polimeru PBT-block-PTMO domieszkowanego niewielką ilością magnetycznych nanocząstek niklu -

 • 14.40-15.10 - L-09 - A. Witkowska (Gdańsk) - XAFS - skuteczne narzędzie badania wydajności i stabilności strukturalnej nano-katalizatorów w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych -

 • 15.10-15.30 - O-01 - A. Guskos (Szczecin) - Modelowanie w przestrzeni informacji na przykładzie koncepcji teoretycznych i współczesnych zastosowań praktycznych -

 • 15.30-16.00 - L-10 - J. Piskorski (Zielona Góra) - Nanotechnologia w kardiologii inwazyjnej -

 • 16.00-16.25 Coffee Break

  Session 4, chairman: B. Maruszewski
 • 16:25-17:05 - L-11 - W. Leoński (Zielona Góra) - Rozchodzenie się wzbudzeń w układach dwupoziomowych - symulacja za pomocą automatów komórkowych -

 • 17.05-17.35 - L-12 - B. Padlyak (Zielona Góra) - -

 • 17.35-18.05 - L-13 - A. Sikorski (Warszawa) - Zjawisko perkolacji w złożonych układach molekularnych: wykorzystanie technik symulacji komputerowej -

 • 18.05-18.35 - L-14 - Iwona Pełech (Szczecin) - Wpływ utleniania oraz uwodornienia na stopień usunięcia cząstek metalu z nanorurek węglowych -

 • 18.35-19.05 - L-15 - Jarosław Kaszewski (Szczecin) - -

 • 20.00 - Formal Dinner

Tuesday, 29.06.2009

  Session 5, chairman: J. Rybicki
 • 9.00-9.20 - O-2 - (LUMEL, Zielona Góra) - -

 • 9.20-9.30 - O-3 - J. Szajna (ADB , Zielona Góra) - -

 • 9.30-9.55 - L16 - A. Piechota (Stomatologia Piechota, Ostrów Wielkopolski) - -

 • 9.55-10.10 - O-4 - firma HiTech

 • 10.10-10.30 - O-5 - "Jakusz" - Wytwarzanie oslon ochronnych z wykorzystaniem modyfikowanego zelu balistycznego -

 • 10.30-10.55 - Coffee Break

  Session 6, chairman: A. Sikorski
 • 10.55-11.25 - L-17 - A. Koper (Poznań) - Funkcje tau i stany Gutzwillera elektronów -

 • 11.25-11.40 - O-06 - Sz.Winczewski (Gdansk) - Nanoklastry platyny - magia i przyszlosc -

 • 11.40-12.10 - L-18 - S. Mudry (Lviv, Ukraina) - Formation of Nanocomposite Materials: Structural Aspects -

 • 12.10-12.35 - L-19 - M.R. Dudek (Zielona Góra) - Zastosowania nanoczastek magnetycznych do kontroli reakcji chemicznych -

 • 12.35-12.45 - O-07 - A. Zaba (Zielona Góra) - -

 • 12.45-13.00 - O-08 - J. Borgensztajn (Zielona Góra) - Nanomaterialy scyntylacyjne do równoczesnej detekcji neutronów i czastek naladowanych -

 • 13.00-13.10 - O-09 - M. Bialoskórski (Gdansk) - Nanoprety - symulacje MD -

 • 13.10-13.50 - Lunch

  Session 7, chairman: M.R. Dudek
 • 13.50-14.30 Round Table Discussion

Workshop Venue

Room 106 of Physics Institute of Zielona Góra University
Ul. Szafrana 4a, tel. +48 (068) 328-2919 fax. +48 (068) 328-2920

How to get there:
http://www.if.uz.zgora.pl/content/dojazd-do-instytutu


Fees and payment for workshop

Conference fee is 500 PLN per person.

Payment has to be done by bank transfer to:

Kredyt Bank S.A. O/ Zielona Góra
PL 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
with the annotation: "PoWieFoNa2010".

Foreign partcipants should add SWIFT CODE: KRDBPLPW.
 Copyright © Gdansk University of Technology